Wendy Penning

Sinds maart 2017 ben ik, Wendy Penning, betrokken bij Gemeentebelangen Overbetuwe. Raadslid Ineke Janssen heeft mij geïntroduceerd en e.e.a. verteld over de fractie. Geïnteresseerd was ik al in een lokale partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen altijd gestemd op een lokale partij, omdat deze zich niet hoeft te laten leiden door de landelijke achterban.

In Den Haag liggen mijn roots, maar op mijn achttiende verhuisd naar het oosten van het land, een tijd in Arnhem gewoond, maar als snel naar Elst verhuisd, daarna nog een lange tijd in Driel en sinds 7 jaar in Zetten. De gemeente is prettig om in te wonen, te recreëren en op te groeien. De betrokkenheid bij de inwoners is groot bij elkaar en bij de leefomgeving. Een gemeente die ideaal in het land ligt, in nagenoeg 2,5 uur kun je bijna alle uithoeken van Nederland bereiken. Ik ben trots om hier te mogen wonen en sinds kort ook betrokken te zijn bij de politieke besluitvormingen. Soms ingewikkelde zaken met zoveel belangen en meningen en soms zaken die eenvoudig zijn, maar zoveel bijdragen aan het wonen en werken in de gemeente Overbetuwe. Betrokken zijn bij de politiek levert veel inzichten hoe processen lopen, welke partijen betrokken zijn (zowel binnen de gemeente als buiten de gemeente) en hoe complex dit soms kan zijn. Het levert daarentegen ook veel kennis op, die je op andere momenten buiten de politiek weer van pas komt.

Het informeren van bewoners, weten wat er leeft in de kernen van de Gemeente, welke belangen er spelen, burgerinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente, dat zijn onderwerpen die mij interesseren. Maar ook de financiën binnen de gemeente hebben mijn aandacht, zonder gezond financieel klimaat kan een gemeente minder goed functioneren. Ik wil de komende jaren graag een bijdrage leveren een deze mooie en fijne gemeente!

Met Betuwse groet,

Wendy Penning