Paul de Vries

Mijn eerste kennismaking met de lokale politiek was lang geleden toen ik als vrijwilliger actief was binnen een jongerenontmoetingscentrum. In de jaren daarna was ik ook bij andere organisaties actief waarbij ik regelmatig contact had met raadsleden of een wethouder. Toen ik in 2011 gevraagd werd om eens aan te schuiven bij een overleg van Gemeentebelangen Overbetuwe om te kijken of ik iets in het bestuur wilde doen trok mij dat wel aan. Uiteindelijk werd ik in 2012 partijvoorzitter en ben ik ook in de fractie gegaan. Vanuit de fractie ben je echt met de dagelijkse politiek bezig en op enig moment ben ik ook burgerraadslid geworden. Dat betekent dat je daarmee actief deelneemt aan de voorrondes in de aanloop naar besluitvorming door de gemeenteraad.

Mijn ervaring is dat dit reuze interessant is. Je begeeft je in de daadwerkelijke veranderingen die er gaan plaatsvinden in onze eigen gemeente. De onderwerpen verschillen nogal: Van bestemmingsplanwijzigingen tot en met de aanleg van een railterminal. Daardoor ben je heel betrokken van alles wat zich in ons gebied afspeelt. Door alles voor- en na te bespreken in de gbo-fractie blijven we binnen de bandbreedte die we onszelf opleggen als politieke fractie. Zo worden de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken bekeken en besproken. Op die manier invulling geven aan onze democratie vind ik heel leuk. Na zes jaar actief te zijn bij Gemeente Overbetuwe sta ik bij de komende verkiezingen op een verkiesbare plaats op de lijst. Dat is een mooie vervolgstap op hetgeen ik tot op heden heb gedaan. We hebben een groeiend aantal fractieleden en dat maakt het alleen nog maar meer de moeite waard. Er is zo een brede kijk ontstaan op de politieke onderwerpen, en er is altijd wel iemand die expertise of ervaring heeft in het onderwerp. Kortom het is leuk bij GBO, vanwege het team, het lokale karakter, en niet in de laatste plaats vanwege onze onafhankelijkheid want we hebben geen vader of moederpartij in de provincie of in Den Haag die ons dicteert wat we wel of niet moeten doen!