“Zomerstop”

De naam van dit artikel zegt het al. De jaarlijkse vergadercyclus wordt onderbroken voor het zomerreces. Een vergader loze periode van ongeveer 6 weken, dit jaar is deze begonnen op donderdag 5 juli.
Na een turbulente eerste zeven maanden van dit jaar, waarin bij onze partij heel veel is gebeurd, is het nu een tijd van rust maar ook van evaluatie.
Hard hebben we eerst gewerkt aan een goed verkiezingsresultaat, waarna de coalitie onderhandelingen werden gestart. De resultaten zijn voldoende bekend. Immers we zijn wederom collegepartij en hebben in onze Dimitri Horsthuis een ambitieus wethouder met een forse uitdagende portefeuille.
Wij, als fractie moeten hem waar mogelijk steunen, maar wij hebben als fractie ook het een gescheiden verantwoordelijkheid (dualisme), waarbij wij met als leidraad ons verkiezingsprogramma en het coalitieprogramma het college en dus ook onze wethouder moeten controleren.
Dit vergt eerlijk gezegd een zorgvuldige afweging, waarmee wij als fractie en partij komende maanden zullen moeten dealen en als een soort leerproces met alle nieuwe mensen zullen moeten oppakken.
Uitgerust en wel gaan we er vanaf eind augustus met de steun van als onze partijgenoten en kiezers weer hard tegen aan.

Ik wens iedereen een welverdiende vakantie.
Henk Vreman, fractievoorzitter.