Zomerreces

Na een zeer drukke periode zo vlak voor het zomerreces, met veel onderwerpen die voor ons, maar zeker ook voor de inwoners van Overbetuwe, belangrijk zijn, wil Gemeente Belangen Overbetuwe deze natuurlijk wel delen. Het gaat hierbij om de beschouwing van de kadernota, het rapport Berenschot, de moties, amendementen en schriftelijke vragen. Veel leeswerk, maar zeker interessant om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen.
 

Beschouwing Kadernota 2019