Wikken of wegen in Heteren

Terrein Gerritsen – Foto: Gemeente Overbetuwe

Soms moeten er keuzes gemaakt worden in de politiek waarover je lang vooroverleg moet hebben. Zo werd er op 26 januari een motie behandeld in de gemeenteraad over een activiteitenveld bij een nieuwbouwproject in het centrum van Heteren (op het voormalig terrein Gerritsen / Julianastraat – Flessestraat). Al lange tijd is er sprake van een wens om in dit gebied een activiteitenveld op te nemen bij het bouwplan wat ontwikkeld wordt door de woningstichting Heteren. Weliswaar zijn zij dit niet verplicht maar de wil is er wel. In het voortraject is er gesproken met diverse inwoners, de woningstichting en de wethouder. De uitkomst was een bouwplan met 54 woningen, waaronder sociale huurwoningen, groenvoorziening en een activiteitenveld van 15 bij 50 meter. Tot zover leek het allemaal goed te gaan, alleen wilde een andere groep inwoners een veld van 40 bij 32 meter. Daar zijn wel redenen voor, alleen gaat dit ten koste van de bouw van enkele woningen en dat wil de woningstichting niet. Op zich ook begrijpelijk want de woningstichting kon al 10 woningen minder bouwen dan ze oorspronkelijk wilden en dan kan het hele plan financieel niet meer uit. Als je dan als raad een motie krijgt voorgeschoteld waarin de keuze gemaakt moet worden dan is het wikken of wegen.

Vanuit GBO hebben wij in de aanloop naar de besluitvorming over de motie geluisterd naar alle partijen, voor- en tegenstanders, de woningstichting en ook naar verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol. Hij gaf nogmaals aan dat als het grotere veld door zou gaan, het bouwplan van voor af aan weer opgestart moet worden, waardoor er grote vertraging in de bouw ontstaat.

De wethouder vertelde ook hoe het voortraject is verlopen ten aanzien van burgerparticipatie, en dan begin je je af te vragen hoever dit proces moet gaan op het moment dat er een groep inwoners is die zich niet kan vinden in de uitkomst, ook al zitten hier mensen uit de dorpsraad bij. De plannen die zij hebben voor het grotere veld lijken meer op die van een sportveld en daarvoor liggen ook de eisen anders dan die voor een activiteitenveld. Het resultaat nu: 23 (sociale) huurwoningen en een activiteitenveld: samen een mooi resultaat!

En ja, er was een positieve insteek bij de verkiezingen in 2018 voor een activiteitenveld in het centrum, maar er is toen niets afgesproken over de afmetingen. Kortom het argument wat werd gebruikt dat de verkiezingsbelofte niet is ingelost gaat in het geheel niet op. Er komt namelijk wel een activiteitenveld van 15 bij 50 meter en hiermee wordt voldaan aan de wensen van scholen om buitensport mogelijk te maken. Daarnaast kunnen er ook allerlei activiteiten worden georganiseerd.

Eigenlijk had de ingediende motie de insteek moeten hebben over de afmetingen, want het activiteitenveld komt er wel, alleen niet groot genoeg naar de zin van een aantal inwoners. En dan geldt eigenlijk de uitspraak: “Nice to have or Need to have”.

Contactpersoon:

  • Paul de Vries

    Raadslid

    Elst

    Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen