Wethouders nieuwe coalitie GBO-CDA-GL geïnstalleerd

Bericht vanuit de Gemeente Overbetuwe:

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Overbetuwe zijn woensdag 11 mei de vijf wethouders van de nieuwe coalitie van Overbetuwe geïnstalleerd. De coalitie die de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente vormt, bestaat uit GBO, CDA en GroenLinks. GBO heeft 8 zetels in de nieuwe raad, het CDA 7 zetels en GroenLinks 3: samen goed voor een meerderheid van 18 van de 29 zetels.

De komende collegeperiode 2022-2026 komen er vijf wethouders. GBO levert twee wethouders: Dimitri Horsthuis-Tangelder en René Post. Voor het CDA zijn Wijnte Hol en Chantal Teunissen geïnstalleerd als wethouder. Rik van den Dam neemt namens GroenLinks als wethouder deel aan het college. Chantal Teunissen wordt deeltijdwethouder (0,6 fte).

Het coalitieprogramma op hoofdlijnen van GBO, CDA en GroenLinks voor de periode 2022 – 2026 heet Samen aan Zet!’. Het programma is hier te lezen. Tijdens de raadsvergadering op 11 mei reageerden de raadsfracties op dit akkoord. Dimitri Horsthuis-Tangelder, René Post, Wijnte Hol en Rik van den Dam werden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart voor hun partij gekozen in de gemeenteraad van Overbetuwe. Nu zij benoemd zijn tot wethouder, worden hun zetels in de raad overgenomen door Chanessa Wartes- de Boef (GBO), Andries Schoneveld (GBO), Harm van der Weijden (CDA) en Thijme Hoffmann (GL).

Het nieuwe college bepaalt donderdag 12 mei de definitieve portefeuilleverdeling.

installatie nieuwe wethouders

Voorafgaand aan hun installatie als wethouder, leest burgemeester Patricia Hoytink-Roubos de eed/belofte voor aan Dimitri Horsthuis-Tangelder, René Post, Wijnte Hol, Chantal Teunissen en Rik van den Dam (vlnr).