Wat een bijzonder jaar!

2020 is een jaar, dat wij nooit zullen vergeten, een jaar, dat in alle geschiedenisboeken terecht zal komen. Corona beheerste ons leven van begin maart tot aan het einde. Een jaar, dat vele gezinnen heeft getekend. Wederom worden we nu geconfronteerd met sluiting van winkels, musea, hotels etc. Een lock down, die die van maart overtreft. Hopelijk heeft dit voldoende effect om in combinatie met het vaccin 2021 met optimisme tegemoet te treden.

Politiek was het ook een roerig jaar. De gevolgen van alle Corona maatregelen laten zich gelden, in maatschappelijke en financiële zin. Denk daarbij aan de forse toename van mn. de kosten voor jeugdzorg en in mindere mate de WMO. Dat al heeft ertoe geleid, dat de begroting 2021 met moeite sluitend is vastgesteld, ofschoon de provincie als toezichthouder niet voldoende overtuigd is van alle maatregelen . Het gaat dan met name om de meerjarenraming, die ook sluitend moet zijn. In 2021 zullen we ons als fractie en gehele raad daarvoor extra moeten inspannen. Maar… er gebeuren in onze fractie en raad voor onze inwoners gewoon ook heel goede dingen.

Wat te denken van het armoedebeleid, dat we dit jaar hebben vastgesteld, de ontwikkelingen met betrekking tot de noodzakelijk woningbouw (plannen voor de Pas), de scholenbouw (OBC), de studie naar een nieuw te bouwen circulaire Milieustraat, de aanleg van zonneparken, verregaande ontwikkelingen met Rijnstate en last but not least alle instrumenten, die worden ingezet om de kosten van zowel de WMO als Jeugdzorg te verminderen en in ieder geval beheersbaar te maken.

Kortom, ondanks alle beperkingen,  bestaat bij de fractie het gevoel, dat dit jaar voor onze inwoners toch veel is bereikt. Voor alle steun zijn wij u dankbaar en wij hopen in 2021 weer op u te mogen rekenen. Wij wensen u allen fijne kerstdagen, weliswaar in kleine kring, en een goede jaarwisseling toe. Hopelijk een beter maar vooral gezond jaar. Laten we 2021 met vertrouwen ingaan, met elkaar, want wij doen het samen!

Met vriendelijke groet,

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie