Wanmolen met 3 sportzaaldelen

Dinsdag 23 februari staat de nieuwbouw van De Wanmolen te Zetten op de Raadsagenda. Wij hebben samen met CDA, VVD en CU een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend. Wij zijn erg blij met de

Wanmolen – Foto: GBO

nieuwbouwplannen van de Wanmolen en vinden dat deze accommodatie 3 sportzaaldelen verdiend. In het raadsvoorstel kan er ook gekozen worden van 2 sportzaaldelen. GBO vindt dat we nu de kans hebben om een mooie en ruime sportgelegenheid te bouwen in Zetten.

 

AMENDEMENT

Agendapunt:  15
Onderwerp: NIEUWBOUW WANMOLEN
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d.23-02-2021
Ondergetekenden stellen voor het raadsbesluit:

1) Op grond van de rapportages

  • wensen en mogelijkheden voor de Wanmolen;
  • stedenbouwkundige studie voor het Wanmolenterrein en directe omgeving.

de onderzoeksfase af te sluiten, de stedenbouwkundige studie als onderlegger voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het Wanmolenterrein en het Schweitzerpark te gebruiken en over te gaan naar de uitvoeringsfase van de variant Wanmolen 2020 en daarbij:

2a) Uw voorkeur uit te spreken voor scenario A waarin twee zaaldelen voor sport worden gebouwd (conform Wanmolen Light) en de stichtingskosten en inrichtingskosten openbaar gebied daarmee komen op €5.203.376,- (incl. BTW)  en de aanvullende middelen nu beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging.

2b) Uw voorkeur uit te spreken voor scenario B waarin drie zaaldelen worden gebouwd (conform uw amendement) en de stichtingskosten en inrichtingskosten openbaar gebied daarmee te maximeren op €5.451.530,- (incl. BTW) en de aanvullende middelen nu beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging.

3) Al of niet te besluiten tot het investeren in ruimte voor zorgpartijen voor een bedrag van €1.841.136,- (incl. BTW) waarbij een kostendekkende huur als dekking wordt ingezet

 te wijzigen in:

1) Op grond van de rapportages

  • wensen en mogelijkheden voor de Wanmolen;
  • stedenbouwkundige studie voor het Wanmolenterrein en directe omgeving.

de onderzoeksfase af te sluiten, de stedenbouwkundige studie als onderlegger voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van het Wanmolenterrein en het Schweitzerpark te gebruiken en over te gaan naar de uitvoeringsfase van de variant Wanmolen 2020 en daarbij:

2) Drie zaaldelen te bouwen (conform amendement van de raad) en de stichtingskosten en inrichtingskosten openbaar gebied daarmee komen op €5.451.530,- (incl. BTW) en de aanvullende middelen nu beschikbaar te stellen middels een begrotingswijziging.

3) Te investeren in ruimte voor zorgpartijen voor een bedrag van €1.841.136,- (incl. BTW) waarbij een kostendekkende huur als dekking wordt ingezet.

Toelichting:

 • Tijdens de voorronde van 9 februari 2021 werd de voorkeur uitgesproken voor scenario B, waarmee 3 zaaldelen worden gebouwd en de investering in ruimte voor zorgpartijen, met als voorwaarde dat een kostendekkende huur als dekking wordt ingezet.
 • Met de bouw van 3 zaaldelen komt de gemeente tegemoet aan de wens van gebruikers en vertegenwoordigers uit het dorp. Hiermee is er voldoende perspectief voor verenigingen om te kunnen groeien en zijn er, na het wegvallen van de huidige grote zaal, nog mogelijkheden voor gebruik bij (dorps)evenementen.
 • Met de komst van de huisartsenpraktijk en andere zorgpartijen wordt de gewenste maatschappelijke meerwaarde van de nieuwe Wanmolen gerealiseerd. De betrokken zorgpartijen staan positief tegenover een verhuizing.
 • Met de zorgpartijen zal op korte termijn een intentieovereenkomst moeten worden gesloten, waarbij de termijn van de huurovereenkomst en de kostendekkende huurtarieven een garantie moeten bieden voor een duurzame relatie.

Contactpersoon:

 • Burgerraadslid

  Elst

  Openbare ruimte – bouwen – wonen