Vriezenenck blijft groen

Locatie trafohuisje Stapelwolk – Foto: GBO

Tijdens de raadsvergadering van 8 december hebben GBO en CDA samen een motie ingediend. Deze motie moet er voor gaan zorgen dat het stukje grond van de Vriezenenck wordt aangekocht door  Gemeente Overbetuwe en een invulling gaat krijgen in de richting van een groene omgeving met kleinschalige sociale woningbouw.

Eventjes terug in de tijd: Het stukje grond van de Vriezenenck is in eigendom van het Rentambt en al jaren geleden verpacht aan een aanwonende van de Valburgseweg. Bij het aangaan van de verpachting is bedongen dat dit stukje agrarische grond bij het aflopen van het contract de grond weer in de oorspronkelijk staat opgeleverd moet worden. Met andere woorden de huidige bomen zouden dan gekapt moeten worden. Met de inzichten van vandaag de dag zou dit jammer zijn.

Toen de einddatum van de pacht in zicht kwam heeft de huidige pachter alsmede buurtbewoners aan de bel getrokken bij diverse politieke partijen. De gemeenteraad heeft een en ander besproken maar een echte oplossing was er nog niet. De wethouder heeft in de tussentijd gesprekken gevoerd met het Rentambt en ook de eerste mogelijkheden verkent voor kleinschalige woningbouw.

Het Rentambt wil een maatschappelijke invulling, maar overweegt, omdat het te lang duurt, om begin 2021 de grond op de vrije markt aan te bieden. Hierin zit het risico dat de bomen dan eerst gekapt gaan worden.

In de motie hebben we onder meer gesteld om in overleg te blijven met de huidige pachter en direct omwonenden om zo met een gedragen plan voor een duurzame invulling van dit gebied te kunnen komen. Op die manier komen wij zoveel mogelijk belanghebbenden tegemoet.

Deze motie is zoals eerder aangegeven op 8 december in de raad behandeld en uiteindelijk unaniem aangenomen. Wij willen allen dat deze fraaie bomen behouden blijven en met kleinschalige sociale woningbouw we ook tegemoet komen aan inwoners die graag wat dichter op het centrum willen wonen.

Het is nu aan de wethouder en zijn collega’s om alles zo goed mogelijk te gaan regelen, zodat we als politiek straks in de gemeenteraad een win-win plan kunnen goedkeuren.

Contactpersoon:

  • Paul de Vries

    Raadslid

    Elst

    Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen

Locatie Vrienzenenck