Vragen Peperstraat Oosterhout

Er zijn door Gemeentebelangen Overbetuwe schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de voorbereidende vergadering over het bestemmingsplan Peperstraat Oosterhout.

Bron: GoogleMaps

Inleiding/aanleiding

Op woensdag 13 januari 2021 is in de voorbereidende vergadering het bestemmingsplan Peperstraat Oosterhout behandeld. Wethouder Hol heeft in deze vergadering gereageerd op de vragen en opmerkingen van de verschillende fracties. Op 18 januari 2021 heeft de griffie een aantal ingekomen brieven met betrekking tot het bestemmingsplan Peperstraat doorgestuurd, waaronder de resultaten van de snelheidsmetingen Peperstraat Oosterhout van november 2020.

Onze vragen:
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) heeft naar aanleiding van de behandeling in de vergadering en de snelheidsmetingen de volgende vragen:

 1. Tijdens de vergadering gaf wethouder Hol aan dat uit de metingen is gebleken dat op de Peperstraat 85% niet harder dan 40km per uur reed. Het gaat echter, zoals hij zelf terecht opmerkte, om een weg waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. De uitkomst van de metingen geeft aan dat meer dan de helft, waaronder bestelbusjes en vrachtverkeer, harder rijdt dan toegestaan.
 • Hoe kwalificeert u deze situatie, waar meer dan 50% harder rijdt dan toegestaan?
 • Kunt u aangeven wat u gaat doen aan deze situatie?
 • Uit dezelfde meting van november 2020 is gebleken dat er dagelijks 500 voertuigbewegingen waren. Wanneer heeft vóór november 2020 voor het laatst een meting plaats gevonden? Wat was daarvan de uitkomst? Bent u bereid een nieuwe meting te verrichten als alles weer normaal is (na Covid-19) en daar gevolgen aan te verbinden?
 1. Tijdens de beantwoording gaf wethouder Hol aan dat de Lage Wick maximaal met 500 voertuigbewegingen belast kan worden en dat de Lage Wick op dit moment al een belasting heeft van 300 voertuigbewegingen. Het gaat volgens ons op Lage Wick om een twintigtal woningen die ontsluiten op de Oosterhoutsestraat. Op andere wijze ontsluiten is niet mogelijk omdat de overige doorgaande wegen zijn afgesloten; alleen nog voetgangers en fietsers kunnen passeren.
 • Kunt u aangeven of aan deze 300 voertuigbewegingen metingen ten grondslag liggen? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen?
 • Indien er geen metingen aan ten grondslag liggen, kunt u dan aangeven hoe u aan deze berekening van 300 voertuigbewegingen komt?
 • als blijkt dat de werkelijkheid toch anders is, is het dan mogelijk om een paar woningen in het nieuwe plan te laten ontsluiten via Lage Wick? Daarvoor hoeven alleen de paaltjes t.b.v. calamiteitenontsluiting een klein eindje verzet te worden.
Toelichting: Het stellen van schriftelijke vragen is een instrument van de Gemeenteraad. Vragen dienen binnen 30 dagen door het college te zijn beantwoord. (Artikel 50 Reglement van Orde)

Contactpersonen:

 • Paul de Vries

  Raadslid

  Elst

  Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen

 • Hans van der Heijden

  Burgerraadslid

  Elst

  Openbare ruimte – wonen