Verkeersmaatregelen Aurelius (Elst)

Aurelius Elst – Foto: GBO

Verkeersveiligheid staat in nauw verband met bereikbaarheid. Door dit als gemeente in samenhang te bezien kunnen bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken onveilige situaties voorkomen worden. Het is daarbij belangrijk om risico gestuurd te werken aan het vergroten van de verkeersveiligheid en alle maatregelen steeds in samenhang te bekijken.

Inwoners kunnen de verkeersveiligheid echter verschillend ervaren: wat voor de één veilig voelt kan voor een ander onveilig voelen. Een aantal inwoners van Aurelius in Elst heeft aangegeven de verkeerssituatie in hun straat als onveilig te ervaren. Het gaat daarbij om het aantal voertuigen, de snelheid en de onoverzichtelijkheid. Echter, uit adviezen van onder andere Veilig Verkeer Nederland en Mobycon, blijkt dat er geen sprake is van objectieve verkeersonveiligheid in deze straat.

Het college neemt het gevoel van onveiligheid van hun inwoners van Aurelius echter serieus en heeft een aantal maatregelen voorgesteld om dit gevoel tegen te gaan. Het gaat daarbij om attentie verhogende maatregelen, gedragsaanpak, het aanbrengen en verhogen van drempels en het afsluiten door middel van een paaltje. Hiervoor wordt € 50.000,- gereserveerd.

Een belangrijke voorwaarde voor deze maatregelen is voor CDA/VVD/GBO dat de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de gehele wijk niet mag verslechteren door deze maatregelen. Niet iedere inwoner is immers voorstander van de voorgestelde maatregelen.

Daarnaast maken we ons zorgen om een mogelijke precedentwerking naar andere situaties waar inwoners van Overbetuwe een gevoel van verkeersonveiligheid ervaren, terwijl er objectief gezien geen sprake is van verkeersonveiligheid.

We zullen dan ook de evaluatie van deze maatregelen bij Aurelius in Elst en de verwerking daarvan in het nieuwe verkeersveiligheidsplan kritisch volgen.
 
GBO – Ans Huisman
CDA – Martijn Markus
VVD – Cor Verhart
 
 
Contactpersoon:

  • Burgerraadslid

    Oosterhout

    Mobiliteit – leefbaarheid – economie