Vaccinatiegraad moet omhoog

De vaccinatiegraat in Overbetuwe zit net iets onder het, door WHO geadviseerde, niveau van 95%. Reden voor GBO om een motie in te dienen. Dit hebben wij afgelopen dinsdag 12 november gedaan. Gelukkig hebben alle raadsleden bij stemming hun hand opgestoken en daarmee is de motie aangenomen.

In de motie verzoekt de gemeenteraad het college:

  • Zich maximaal in te spannen om de vaccinatiegraad in de gemeente Overbetuwe terug te brengen tot
    minimaal 95%, met de ambitie hoger uit te komen.
  • ¬†Hiertoe, samen met de ketenpartners, een plan van aanpak op te stellen en de raad hierover voor 1
    juni 2020 te informeren.
  • In het plan van aanpak o.a. de volgende zaken mee te nemen: het wegnemen van evt. praktische
    belemmeringen en het verbeteren van de kennis over vaccinatie bij ouders en professionals.
  • Het huidige vaccinatieprogramma te analyseren.