Subsidie Sportclubs

Vandaag hebben wij het college vragen gesteld over de nieuwe landelijke subsidieregeling  stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Deze subsidie gaat in 2019 in. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Met andere woorden: “Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe beter”. Weten sportclubs dit eigenlijk wel? En weten sportclubs hoe je zo’n landelijke subsidie kunt aanvragen?

 


Hieronder onze vragen aan het College:

Onderwerp: Ondersteuning sportclubs bij aanvraag subsidie

Inleiding:
In de staatscourant 2018 nr. 40859 kwamen wij de aankondiging tegen van de minister van Medische Zorg  over de subsidieregeling voor sportclubs. Het gaat om subsidie voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen. )Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).

Vragen:

  1. Is het college bekend met de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties met een subsidieplafond van € 87.000.000,- in subsidiejaar 2019?
  2. Bij het, al dan niet, toekennen van de subsidie wordt rekening gehouden met de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Is het college bereid met spoed sportclubs hierover te informeren?
  3. Is het college bereid om sportclubs ondersteuning te bieden bij de aanvraag van een subsidie? En zo ja, hoe dan?

Gelieve hier zo spoedig mogelijk antwoord op te geven.

Ondertekening,

René Post
Gemeentebelangen Overbetuwe