Strijd tegen ratten

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft schriftelijke vragen gesteld over de overlast van ongedierte in onze gemeente. Lees hieronder de vragen die wij aan het college hebben gesteld.


Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,
Inleiding/Aanleiding: In de Gelderlander van 13 juni 2019, staat een artikel over de strijd tegen ratten. De laatste jaren komen er steeds meer ratten in de watergangen voor omdat er veel brood in gegooid wordt door de inwoners. Volgens een woordvoerder van het Waterschap ligt het niet in de bedoeling om in de gemeente Overbetuwe waarschuwingsborden te plaatsen om de inwoners erop te attenderen dat zij geen brood in de watergangen moet gooien.

Onze vragen.

  1. Kan de portefeuillehouder uitleggen waarom er hier geen borden geplaatst worden terwijl de inwoners langs en bij het water toch wel degelijk overlast hebben van ongedierte?
  2. Wat doet de gemeente zelf om een ongedierte plaag tegen te gaan?
  3. Hoe wilt u de inwoner op de hoogte brengen van het gevolg van de ongedierte plaag?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,
Ondertekening: Henk Vreman
Naam: Gemeentebelangen Overbetuwe