Spoorlijn Arnhem-Tiel

Door onze fractie zijn naar aanleiding van een memo vragen gesteld over de studie van provincie Gelderland naar een snelbus verbinding als alternatief voor spoorlijn Arnhem-Tiel.

Op dinsdag 16 april 2019 dient GBO, samen met Groenlinks, een motie in waarin wij het college verzoeken om:

1.) de raad van alle tussentijdse ontwikkelingen en proces stappen van resp. rijk, provincie, het college of andere organisaties via memo’s of mondeling steeds te informeren resp. mee te nemen;
2.) de provincie te bewegen in de studie resp. het afwegingsproces zeker te betrekken de mogelijkheid om de treinverbinding te elektrificeren door middel van bv. accu’s en om de mogelijkheid te onderzoeken voor een snelfietspad;
3.) de provincie te bewegen in de studie de mogelijkheid mee te nemen het station Valburg in de treinverbinding weer operationeel te laten zijn.

Update 17 april 2019: Motie is aangenomen