Schuytgraaf amendement

Nederland staat voor een belangrijke woonopgave, ons land heeft een woningtekort en dit tekort wilt men verlagen door woningen te bouwen. Hierdoor ontstaat een landelijke vraag voor bouw- en woonruimten. Alleen vanuit deze behoefte onstaat ook de vraag: hoe gaan we dan met onze natuur- en recreatieruimten om, wat blijft steen en wat blijft groen?

Dit vraagstuk wordt ook op lokaal gebied gesteld, nu de gemeente Arnhem heeft aangegeven dat hij voornemens is om 236 woningen te bouwen in het gebied ‘Schuytgraaf veld 26 en veld 27’. Deze velden liggen naast de groene bufferzone van de gemeenten Overbetuwe en Arnhem. In 2010 zijn deze gemeenten via een convenant overeengekomen dat 131 woningen op deze velden mogen worden gerealiseerd. Het voornemen van de gemeente Arnhem past dus niet in de geest van dat convenant.

De gemeente Overbetuwe heeft daarom aan onze raad het voorstel voorgelegd om wensen en bedenkingen te uiten over dit voornemen. GBO heeft voor dit voorstel een amendement ingediend, dat op 12 juli 2022 raadsbreed werd ondersteund. In het amendement roept GBO het college op, om met de gemeente Arnhem in overleg te treden en om deze gemeente te houden aan de afspraak van 2010.

Voor de vraag: wat blijft groen en wat wordt steen? Vindt GBO, gelet op het voorgaande, belangrijk dat de landschappelijke overgang tussen het stadgebied Arnhem en het landelijk gebied van Overbetuwe (in het bijzonder park Park Lingezegen) geen schade ondervindt door te dichte bebouwing en te hoge bebouwing aan onze gemeentegrens.

En, onze partij vindt het belangrijk dat onze buurgemeenten zich aan gemaakte afspraken houden. In het bijzonder over de ruimtelijke indeling van de groene bufferzones tussen de gemeenten: Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen. Alsook, over de overgang tussen stedelijk- en landelijkgebied.

Vriendelijke groet,