Schriftelijke vragen overlast motoren Park 15

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Schriftelijke vragen
Vraagnummer:
Datum indiening:
Onderwerp: motorraces op Park 15
Naam indiener: Henk Vreman GBO

Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding
Sinds geruime tijd ervaren inwoners, waarvan de woningen grenzen aan Park 15, in de avonduren toenemende overlast door motoren op Park 15. Het gaat hier om groepen motorrijders die met hoge snelheid en veel lawaai op Park 15 rond racen en hun aantal neemt toe.

De inwoners hebben dit meermalen gemeld bij de politie, maar die geeft aan hier niets aan te kunnen doen. Zij kunnen slechts handhavend optreden als ze op heterdaad overtredingen constateren.

Ondertussen neemt, met name, de geluidsoverlast in de avonduren en het weekend toe.

Vragen
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) vindt de leefbaarheid van onze inwoners uiterst belangrijk, daarom hebben we de volgende vragen:

 • Is bovenstaande situatie bij uw college bekend en, zo ja, herkent u de toenemende overlast?
 • Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden u heeft om deze overlast terug te dringen en deze mogelijkheden in te zetten?
 • Henk Vreman

  Fractievoorzitter

  Elst

  Huisvesting – migratie – integratie

 • Burgerraadslid

  Oosterhout

  Mobiliteit – leefbaarheid – economie