Coalitieprogramma op hoofdlijnen

Reactie Gemeentebelangen Overbetuwe op de behandeling van het coalitieprogramma op 11 mei 2022. Vz. voor ons ligt het coalitieprogramma op hoofdlijnen met als titel “Samen aan zet”. Eigenlijk zegt deze titel al genoeg en vat het samen waar we komende jaren voor gaan en staan. Samen; het woord betekent in dit verband met onze inwoners, […]

De Magie van Verbinding

We hebben inmiddels ruim twee jaar achter de rug waarbij veel kunstinitiatieven niet door konden gaan door corona. In deze periode hebben kunstenaars echter niet stilgezeten en zo is ook het initiatief De Magie van Verbinding ontstaan, van Stichting Raamwerk Zetten en haar Kunstenaarscollectief Het Venster. Het doel van dit initiatief: nieuw leven blazen in […]

Wethouders nieuwe coalitie GBO-CDA-GL geïnstalleerd

Bericht vanuit de Gemeente Overbetuwe: Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Overbetuwe zijn woensdag 11 mei de vijf wethouders van de nieuwe coalitie van Overbetuwe geïnstalleerd. De coalitie die de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente vormt, bestaat uit GBO, CDA en GroenLinks. GBO heeft 8 zetels in de nieuwe […]

Impressie van de raadsvergadering van 19 april 2022

Als nieuw raadslid werken aan een nieuw fenomeen. De gemeenteraad van Overbetuwe wil steeds een ervaringsverslag publiceren dat wordt geschreven door een raadslid. Op 19 april was de eerste inhoudelijke raadsvergadering ná de verkiezingen. Ik heb deze vergadering als erg inspirerend ervaren. Meemaken hoe het is om mede beleid te maken in het belang van […]

Gemeentebelangen, CDA en GroenLinks ondertekenen coalitieprogramma

Samen aan zet! Dat is de titel van het coalitieprogramma op hoofdlijnen dat vandaag feestelijk werd ondertekend in Hemmen door de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe. Dit coalitieprogramma is op 20 april 2022 besproken in de gemeenteraad. Daarin zijn alle leden van de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van harte […]

Beoogde wethouders Overbetuwe bekend

Vorige week hebben de coalitievormende partijen GBO, CDA en GroenLinks het concept-coalitieprogramma “Samen aan Zet” bekendgemaakt. Nu kunnen we ook alle beoogde wethouders-kandidaten bekendmaken. Drie wethouders-kandidaten waren al bekend: voor Gemeentebelangen Overbetuwe Dimitri Horsthuis – Tangelder, voor CDA Wijnte Hol en voor GroenLinks Rik van den Dam. Er spelen grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven in […]

Een nieuw begin

We hebben inmiddels de winter achter ons gelaten en zijn begonnen aan de lente. De dagen worden steeds langer, de zon laat zich steeds vaker zien en de bomen en bloemen krijgen knoppen en gaan bloeien. Al moet ik zeggen dat de sneeuw van de laatste keer en de warme periode ervoor wel anders doen […]

Samen aan zet!

Gemeentebelangen, CDA en GroenLinks Overbetuwe presenteren concept-coalitieprogramma op hoofdlijnen. Samen aan zet! Dat is de titel van het concept-coalitieprogramma op hoofdlijnen dat Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe de afgelopen weken hebben opgesteld. Dit programma bespreken we op 20 april 2022 in een openbare vergadering met de gemeenteraad, inwoners, verenigingen en ondernemers. We vinden […]

Installatie (burger)raadsleden

Gisterenavond was een speciale avond waarin onze (burger)raadsleden zijn geïnstalleerd. In een bijzondere raadsvergadering zijn de (burger)raadsleden geïnstalleerd door het afleggen van de eed/belofte. Helaas konden Elvira Patelias en Chanessa Wartes – de Boef niet aanwezig zijn bij hun installatie.   Klik hier voor de nieuwe lijst van (burger)raadsleden.

Formatie GBO / CDA / GL

Zaterdag 26 maart 2022 zijn de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe bij elkaar gekomen voor een eerste afstemmingsoverleg om te komen tot een zogeheten coalitieprogramma op hoofdlijnen. Hierbij is samen met Nelis van Binsbergen geëvalueerd op basis van de openbare vergadering van vrijdagavond waarin de uitkomsten werden gepresenteerd door de procesbegeleider […]