Overbetuwe Werkt!

Vorige week heeft de gemeenteraad de nieuwe Visie op re-integratie vastgesteld: ‘Overbetuwe Werkt!’. Nu de coronacrisis langzaam ten einde loopt willen we werken aan snel economisch herstel. Dat betekent samen met ondernemers en organisaties werken aan (nieuwe) werkgelegenheid en bedrijvigheid. Als gemeente zijn we daarin aanjager, verbinder en “mogelijk maker”.

Overbetuwe heeft een sterke economie, en de schade door corona lijkt daardoor minder bedreigend dan in andere gemeenten. Toch drukt corona ook bij ons een stempel op maatschappelijke onderwerpen zoals duurzaamheid, energietransitie en inclusie, al was het maar omdat we op deze thema’s minders snel vooruit zijn gegaan.

We hebben dus wat in te halen. En dat vraagt inzet van iedereen. Voor ons als gemeente geldt daarbij dat we een grote verantwoordelijkheid hebben naar inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk is voor iedereen een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft deze groep inwoners extra aandacht nodig tijdens het herstel. Ook al omdat we de afgelopen jaren minder inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk hebben kunnen helpen dan we gewild hadden.

Met het plan ‘Overbetuwe Werkt!’ gaan we zowel de coronacrisis te lijf voor onze ondernemers én werken we aan meer plaatsingen voor onze kandidaten. We zorgen voor samenwerking zodat het herstel na de crisis extra kansen biedt voor onze inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. We doen vooral ons best om inwoners van
werk naar werk te begeleiden. Zodat we voorkomen dat mensen zonder werk (en inkomen) komen te zitten en we als gemeente pas gaan helpen als het leed (werkloosheid, schulden) al geschied is. Deze aanpak zorgt er ook voor dat ondernemers snel aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. Een win-win-win voor inwoners, ondernemers en gemeente.

Er zijn ook inwoners voor wie werk nu niet mogelijk is. Via het Sociaal Team Overbetuwe (STO) ondersteunen we deze inwoners. Zij hebben vaak moeite om mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld door schulden of andere problemen. Voor die inwoners kan het STO helpen door ze te begeleiden naar meer zelfredzaamheid en eigen kracht.

‘Overbetuwe Werkt!’ is een complete visie met aandacht voor verschillende groepen inwoners en ik ben er daarom van overtuigd: met Overbetuwe Werkt! maken we het verschil!

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Econ. Zaken – duurzaamheid – werk en inkomen