Op (de) weg

Oosterhout De Klompjes kinderopvang – Foto: GBO

GBO vindt veiligheid voor onze inwoners belangrijk, ook in het verkeer. Daarom heeft GBO in oktober 2020 vragen gesteld over onveilige verkeerssituaties in Elst (Aurelius) en Oosterhout. Het ging daarbij om (te) hard rijden in woonwijken en op doorgangswegen. Gesprekken tussen inwoners en gemeente hadden niet tot oplossingen geleid. De gemeente had inwoners geadviseerd om zelf actie te ondernemen door middel van spandoeken, spaaracties en stickeracties. Ook werd geadviseerd om hardrijders actief aan te spreken. GBO vindt het niet juist dat inwoners onveilige situaties in het verkeer zelf moeten oplossen en heeft hierover vragen gesteld. Inmiddels zijn de vragen beantwoord. In het antwoord staat dat verkeersveiligheid het best kan worden verbeterd door een gezamenlijke aanpak van gemeente, inwoners, politie en maatschappelijke organisaties. Na analyse van de situatie kunnen verschillende maatregelen worden toegepast. In het antwoord op de vragen is hier meer over te lezen.

In Elst en Oosterhout zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met inwoners. In Oosterhout gaat de gemeente in overleg met inwoners en Dorpsraad metingen verrichten op plaatsen die door de inwoners zijn voorgesteld. In Elst is de gemeente een onderzoek gestart om na te gaan voor welke maatregelen er in de wijk rond Aurelius draagvlak is. In beide gevallen lijkt de gemeente op weg om de verkeersveiligheid in Oosterhout en Elst te verbeteren.

GBO blijft de verkeersveiligheid in Overbetuwe volgen!

Contactpersoon:

  • Burgerraadslid

    Oosterhout

    Mobiliteit – leefbaarheid – economie