Onderzoek naar ‘Tiny Houses’

Tiny houses

Gemeentebelangen Overbetuwe vraagt het gemeentebestuur om een onderzoek in te stellen naar de behoefte en, mocht die bestaan, realisatie van kleine woningen voor alleenstaanden.

Het Randwijkse raadslid Sanny Martijn wijst namens GBO op de laatste huishoudensprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat een flinke groei van het aantal huishoudens voorziet.

Eenpersoonswoningen

Het grootste deel van de stijging komt voor rekening van eenpersoonshuishoudens, een trend die ook in Overbetuwe aan de orde is. Dat komt door een toenemende vraag van met name jongeren, en alleenstaande ouderen, maar ook onder mensen van middelbare leeftijd neemt de behoefte aan eenpersoonswoningen toe.

In kaart

Martijn verwijst naar een bouwproject in Almere (Flevoland), waar in de woonwijk Almere Poort zogeheten Tiny Houses worden gebouwd. Woningen die specifiek voor alleenstaanden zijn ontwikkeld. GBO denkt dat daar in Overbetuwe ook behoefte aan is, maar zou graag zien dat het gemeentebestuur die behoefte door onderzoek precies in kaart brengt. Daarnaast zou GBO graag zien dat deze Tiny Houses in bestaande bouwplannen worden ingepast, maar ook voor de dorpen waar geen concrete bouwplannen voorliggen zou als het aan GBO ligt ruimte moeten zijn voor dit woningtype.