Multifunctioneel Sportcentrum Elst

Foto: GoogleMaps

Afgelopen periode hebben medewerkers van Gemeente Overbetuwe samen met Binnensport Overleg Elst (BOE) en college gepraat over hoe het nieuwe Multifunctioneel Sportcentrum (MFSC) Elst eruit mag komen te zien, waar moeten de sportruimtes, zwembaden, kleedlokalen, kantine, entree, etc. minimaal aan voldoen. Dit is op dinsdag 21 september 2021 in een Programma van Eisen (PvE) gepresenteerd aan de Gemeenteraad.

Kort samengevat: we krijgen in Overbetuwe een prachtig modern MFSC die aan veel eisen voldoet. Zo zal er maximaal rekening gehouden worden met duurzaamheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid maar ook wordt het zwembad voorzien van een beweegbare bodem.

Tijdens de Raadsvergadering van 5 oktober 2021 zal de Gemeenteraad stemmen over het complete pakket PvE. Ook zal de raad stemmen over extra eisen die kenbaar zijn gemaakt door de verschillende binnensport verenigingen. Hopelijk is het plan in 2025 gereed en kunnen we in Overbetuwe, na een prachtig participatietraject, genieten van een mooi en duurzaam Sportcentrum.

Contactpersoon:

  • RenĂ© Post

    Raadslid

    Elst

    Cultuur – duurzaamheid – sport – participatiewet