Lachgas verbieden in Overbetuwe?

3 september is de motie ‘Lachgas” unaniem aangenomen door de gemeenteraad. GBO Raadslid Elvira Patelias , initiatiefnemer, riep middels de motie het college van Overbetuwe op om de situatie in onze gemeente in kaart te brengen. De mogelijkheid tot verbieden te onderzoeken, voorlichting aan jongeren te stimuleren en faciliteren en een krachtig signaal af te geven aan onze regering in Den Haag.

Foto: René Post