Inzage: Zetten begraafplaats

Eindelijk, het ontwerpbestemmingsplan Zetten begraafplaats ligt ter inzage!

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft in de afgelopen jaren menige acties uit laten gaan, door middel van moties en schriftelijke vragen, om aandacht te vragen voor een Algemene Begraafplaats in Zetten. Wij zijn dan ook blij dat er nu eindelijk een bestemmingsplan voor ligt. De vraag naar een Algemene begraafplaats wordt door de meeste inwoners in Zetten gedeeld. Het proces hoe alles gelopen is heeft helaas lang geduurd en was ook niet altijd transparant en helder voor een ieder. De nieuwe aan te stellen Raad zal zich verder over dit bestemmingsplan buigen en het in behandeling gaan nemen, naar verwachting rond de zomer van 2018.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 21 maart 2018, zie de link.

Ineke Janssen-Huijs
Raadslid

01 toelichting en regels BP begraafplaats