Impressie van de raadsvergadering van 19 april 2022

Als nieuw raadslid werken aan een nieuw fenomeen. De gemeenteraad van Overbetuwe wil steeds een ervaringsverslag publiceren dat wordt geschreven door een raadslid. Op 19 april was de eerste inhoudelijke raadsvergadering ná de verkiezingen. Ik heb deze vergadering als erg inspirerend ervaren. Meemaken hoe het is om mede beleid te maken in het belang van onze inwoners. We begonnen met een korte stilte. Ik overdacht dat we hier gezamenlijk zijn voor onze gehele gemeente en al haar inwoners.

Twee nieuwe burgerraadsleden legden de eed of belofte af en zijn nu dus ook officieel benoemd. Daarna waren er vragen over de energietoeslag, over de woningen bij Rijzenburg in Elst. Een groot deel van de tijd werd besteed aan de verkiezing van raads- en burgerleden in de diverse commissies etc. Dat moet schriftelijk en dus ook steeds geteld worden. We besloten over Tozo, de fractievergoedingen en het reglement van orde. Diverse moties (vraag of opdracht aan het college van B&W) werden besproken. Waarvan de kostendelersnorm en de motie over woningsplitsing mij het meest zijn bijgebleven omdat die voor de inwoners
van belang kunnen zijn.

Tot slot was er een heftige discussie over een mogelijke 5e wethouder. Discussie ontstond over de motivatie. Veel heen en weer praten. Ook zal er een reden geweest zijn dat oppositie zich wilde afzetten tegen de coalitie. Dat maakt zo’n raadsvergadering wel levendig en spannend. Uiteindelijk werd er gestemd en bleek de meerderheid vóór een 5e wethouder te stemmen. Al met al een leuke eerste ervaring. Een vergadering die in een goede sfeer verliep mede door het duidelijke voorzitterschap van onze burgemeester.

Met vriendelijke groet,