GBO grootste partij!

Het stof is inmiddels neergedaald, de verkiezingen zijn achter de rug en de uitkomstā€¦..ja bizar, verbaasd en verrast, alle emoties tegelijk. Hadden we dit verwacht? Nee, gehoopt ja uiteraard! De grootste in Overbetuwe, helemaal te gek. Kortom, met deze uitslag waren we niet alleen tevreden, maar euforisch, een verdubbeling van het aantal zetels in de raad van vier naar acht. Dat de lokale politieke partijen landelijk en dus ook in Overbetuwe zouden kunnen winnen, was vooraf te voorzien, maar deze uitkomst is fantastisch.

Uitkomst verkiezingen 2022

En nu, de realiteit van alledag. Op de eerste plaatst zal GBO het vertrouwen van onze inwoners waar moeten maken. Daarvoor hebben we vanzelfsprekend een sterk college en raadsfractie nodig. Voor wat betreft het vormen van een coalitie worden intussen de verkennende gesprekken gevoerd onder leiding van de procesbegeleider, te weten oud raadslid van onze partij Nelis van Binsbergen. Wij zijn van mening dat met Nelis een benaderbaar, deskundig, transparant en zeer betrokken persoon in huis is gehaald. Uiteindelijk moeten deze verkennende gesprekken leiden tot vervolggesprekken om te komen tot een coalitieakkoord. GBO is in dit verband voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat het debat ook in de raad kan en moet plaatsvinden.

De fractie bestaat uit een diverse, enthousiaste en ervaren groep mensen. De nieuwe raadsleden zijn onder andere een politica, die in Provinciale Staten haar sporen heeft verdiend en raadsleden met een ruime werkervaring. Bovendien zijn we erg blij met onze nieuwe en jonge talentvolle leden die nu een kans krijgen in de politieke arena ervaring op te doen. Onze burgerraadsleden die de toekomst van GBO vormen, zijn eveneens jongere leden, waarvan we vanwege hun maatschappelijk opgedane kennis en ervaring jaren profijt kunnen hebben.

Al met al hebben wij als grote nieuwe fractie vertrouwen in de toekomst en wij hopen, dat je ons komende jaren met volle kracht wilt blijven steunen om al het goede voor onze mooie gemeente te doen. Dat laatste kun je onder meer doen door deel te nemen aan ons Overbetuwe Panel, zodat wij van jou ook komende jaren de nodige input krijgen.

Tot slot nogmaals, dank voor je steun!

Met vriendelijke groet,

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie