Een trots Overbetuwe

Vorige week besprak de gemeenteraad van Overbetuwe de ‘kadernota’. Daarbij gaan we met elkaar in gesprek over de koers van het volgende jaar en de jaren daarna voor de gemeente Overbetuwe. De behandeling

Vlag Overbetuwe

van deze kadernota was voor mij een mooi moment om ook weer even de balans op te maken van de afgelopen periode.

Zo hebben we het afgelopen jaar de positieve ontwikkelingen kunnen zien op ons armoede- en minimabeleid, door de invoering van de Meedoenregeling. Die regeling zorgt ervoor dat sport, cultuur en andere leuke activiteiten ook bereikbaar zijn voor inwoners met minder inkomsten. Daarmee hebben we in het eerste jaar meer mensen kunnen bereiken dan met de oude regeling, en zo konden we in moeilijke tijden meer mensen mee laten doen in Overbetuwe.

Met Méér Muziek in de Klas hebben we kinderen weten te raken door meer muziekonderwijs te realiseren in onze mooie gemeente. Een prachtige samenwerking met lokale muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders. Iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Want we willen toch ook in de toekomst blijven genieten van muziek?

Dat kunst verbindt, bleek maar weer tijdens de corona-periode met The Colorfield Performance in Park Lingezegen. Niet alleen een expositie waarbij kunstenaars elkaar ontmoeten, ook een prachtige plek waar onze inwoners op een laagdrempelige manier kunnen ervaren wat kunst voor hen betekent. Dus pak de fiets en neem eens een kijkje – of ga wandelen op een van de mooie Overbetuwse wandelpaden, zoals het XL Klompenpad Nederrijnsepad en maak dan de oversteek over de Rijn op het nieuwe elektrische veer bij Heteren.

Samen hebben inwoners in de diverse dorpen de afgelopen tijd veel mooie dingen mogelijk gemaakt met acties vanuit Overbetuwe Doet, zoals bloemenacties bij eenzame ouderen, realiseren van speeltuinen, dorpskranten, groen in de dorpen en diverse digitale quizzen tijdens dorpsfeesten. Of ze wisten een Dorpendeal binnen te slepen zoals een toekomstvisie voor MOOIJ Slijk-Ewijk, Eiland in een WIJ-land. En daarnaast is Heteren op dit ogenblik ook druk bezig een dorpendeal binnen te slepen. Trots op al deze vrijwilligers die zoveel werk hebben verzet.

Als Overbetuwe hebben we de mogelijkheden van de bibliotheek kunnen uitbreiden door een extra servicepunt te openen in de Hoendrik in Herveld. En hopelijk hebben we nog voor het einde van het jaar in Driel een tweede extra punt. Hierdoor maken we lezen laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Mooi om te zien dat we ook lokale schrijvers hebben die hun boeken in de bieb hebben liggen.

Zo creëren we gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. We gaan voor een inclusieve maatschappij met een rijk cultureel klimaat. Een samenleving waarin we elkaar verstaan en begrijpen, waarin ieder mens meedoet en zich kan ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn. Iets om met zijn allen trots op te zijn – een trots Overbetuwe!

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Econ. Zaken – duurzaamheid – werk en inkomen