Een mooi artikel vanuit #Heterensociaal

Een mooi artikel vanuit #Heterensociaal

Ons dorp Heteren…..vertegenwoordigen in het gemeentehuis. Het leuke idee om alle raadsleden die in Heteren wonen iets over zichzelf en hun werk in/voor de Gemeenteraad te laten vertellen in de Nieuwsmail is opgepakt. Een goed idee want het is goed te weten hoe de inwoners-lijntjes lopen richting de Gemeenteraad. Bij deze de vijfde aflevering…..Gera Koopmans.


Beste mensen,

Hierbij wil ik een stukje schrijven over mij in de functie van voorzitter van het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe, dé lokale partij van Overbetuwe!

Een politieke partij is meestal een vereniging en elke vereniging heeft een bestuur. Eerst zal ik mezelf even voorstellen: Gera Jacobs getrouwd met Tjerk Koopmans, geboren in Heteren in 1955. We hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen.

Met een onderbreking van 10 jaar voor studie en werk elders, heb ik mijn hele leven in Heteren gewoond en gewerkt. Ik heb het kleine dorpje Heteren mogen zien groeien tot een flink dorp met veel mooie ontwikkelingen, met als krachtigste succes, bereikt door de inzet en betrokkenheid van inwoners: het nog groeiende hart van Heteren en de ontwikkeling van de Randwijkse Waarden.

Vanaf 1990 ben ik politiek actief, eerst Raadslid in de oude gemeente Heteren, daarna Raadslid en later wethouder in de gemeente Overbetuwe. Vanaf mei 2014 ben ik niet meer actief in de politieke arena en na het afkicken van het intensieve politieke leven ben ik vanaf 2018 voorzitter van de partij. Een mooie functie waarin ik samen met mijn medebestuursleden de vereniging Gemeentebelangen Overbetuwe leidt. Het bestuur van de partij staat in tegenstelling tot de raads- en burgerfractieleden, niet in de schijnwerpers van de politieke arena, maar zij vervult haar taken op de achtergrond. Het bestuur draagt er zorg voor dat processen binnen de partij goed verlopen, stimuleert de fractie , bewaakt mede de uitgangspunten van de partij zoals deze zijn beschreven in ons verkiezingsprogramma en voert evaluatiegesprekken met de fractieleden.

Het bestuur van de partij is verantwoordelijk voor het besturen van de hele vereniging zoals is vastgelegd in de Statuten en het huishoudelijk reglement. Het zorgt voor her organiseren van de algemene ledenvergadering, legt financiële verantwoording af en maakt een begroting en financieel jaarverslag op.

Om de 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2022 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn en het bestuur is nu al gestart met de voorbereiding. De gesprekken met de leden over hun politieke ambities worden gevoerd en op korte termijn wordt de concept kieslijst samengesteld. Deze kieslijst wordt in november ter besluitvorming aan alle leden voorgelegd. Ter voorbereiding van de verkiezingen zorgt het bestuur ook voor het registreren van de kandidaten op de kieslijst bij de Gemeente. In het jaar voor de verkiezingen gebeurt er veel, het verkiezingsprogramma wordt samen met de fractie opgesteld en ook in de algemene ledenvergadering van november door de leden vastgesteld. Strategie en Campagnes worden uitgedacht en voorbereid. Een druk en boeiend jaar dus voor de hele partij.

Wil je meer weten over Gemeentebelangen Overbetuwe, wil je meedenken en meepraten over onderwerpen die er in Overbetuwe of lokaal in Heteren spelen, heb je opmerkingen of vragen, laat het ons dan weten we gaan graag met je in gesprek.

Veel informatie over actuele thema’s in Overbetuwe kun je ook vinden op de website van Gemeentebelangen Overbetuwe.

Met vriendelijke groet,