Duurzaamheid is van ons allemaal!

Begin vorige maand hebben we een bijeenkomst gehad over de nieuwe Routekaart Duurzaamheid van Overbetuwe. De avond was bedoeld voor mensen en organisaties die beroepsmatig betrokken zijn bij

Foto: Gemeente Overbetuwe

duurzaamheid. Met hen bespraken wij in welke rolverdeling we samen verder kunnen werken aan de doelen op het gebied van energie én klimaatadaptatie én circulariteit. Want een belangrijk uitgangspunt van die nieuwe Routekaart Duurzaamheid is het gegeven dat duurzaamheid over veel meer gaat dan alleen energie. Duurzaamheid zit verweven door ons dagelijks leven en dat betekent dat iedereen er een steentje aan bij kan dragen, in het groot en in het klein. En dat merk ik ook dagelijks in mijn werk als wethouder Duurzaamheid.

Zo werken we samen met ondernemers en bedrijventerreinorganisaties zoals Stichting Parkmanagement Overbetuwe graag aan het verduurzamen van onze bedrijventerreinen. Door meer groen wordt het bedrijventerrein aantrekkelijker en kan bijvoorbeeld het regenwater beter weg stromen. Eén van de acties is de aanplant van 6 bomen aan de Industrieweg-Oost op bedrijventerrein De Aam in Elst. De bomen zijn geplant door een lokaal bedrijf uit Herveld. Want als gemeente kopen we natuurlijk – als het kan – lokaal: Koop lokaal, Koop Overbetuwse Waar! Ook als gemeente zelf letten we natuurlijk op duurzaamheid. Daarom ontvangen inwoners van Overbetuwe de Afvalwijzer vanaf volgend jaar niet meer standaard op papier. Steeds meer mensen weten www.mijnafvalwijzer.nl en de AfvalWijzer-app te vinden, en daarom is vanaf 2022 de digitale afvalwijzer het uitgangspunt. Vanzelfsprekend kunnen inwoners een papieren afvalwijzer aanvragen bij de gemeente als zij daar behoefte aan hebben. Zo besparen we ruim 400 kilo papier, én bovendien nog eens ruim 22.000 euro.

En ook op regionale schaal maken we stappen. De regio Arnhem Nijmegen heeft net haar Regionale Energie Strategie-bod 1.0 gereed. In navolging van het Klimaatakkoord komen de 30 Nederlandse energieregio’s dit jaar met een eigen ‘bod’ aan de landelijke overheid: een plan hoe ze in 2030 de afgesproken hoeveelheid schone energie willen gaan leveren in. De tijd begint te dringen, nog langer wachten is geen optie meer. Want fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas, zorgen voor de uitstoot van heel veel CO2. Uiterlijk 15 juni 2021 nemen de gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van de waterschappen en provincie een besluit over het bod.

Kortom: het maakt niet uit of we regionaal stappen zetten, als individuele inwoners, als gemeente of samen met ondernemers. Duurzaamheid is namelijk van ons allemaal!

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Econ. Zaken – duurzaamheid – werk en inkomen