Driel krijgt maatschappelijke voorziening!

In een aangepaste motie op 8 november 2016 heeft Gemeentebelangen Overbetuwe gepleit of er mogelijkheden zijn binnen Driel voor maatschappelijke voorzieningen die de leefbaarheid vergroten op basis van sport en beweging of equivalent daarvan op korte termijn mogelijk te maken.

In een eerder stadium is er vanuit RKSV Driel door Harry van den Heuvel en Dorpsraad Driel onder leiding van Dimitri Horsthuis – Tangelder al een plan richting de gemeente Overbetuwe gepresenteerd. Onder de naam Driel in Beweging zal dit veld worden gerealiseerd als iets van Driel zelf. Dit is de basis geweest voor de realisatie van deze nieuwe maatschappelijke voorziening.

Bijna een jaar na de aanpassing van de motie door Gemeentebelangen Overbetuwe en diverse gesprekken met omwonenden wordt het plan nu daadwerkelijk tot uitvoering gebracht. Hierbij heeft het college overeenstemming bereikt op 12 december jl middels een collegebesluit. Voor Driel kan er nu worden gebouwd aan een maatschappelijke voorziening waarmee een basis gelegd kan worden voor het dorp. Er wordt voor het gehele plan 125.000 euro beschikbaar gesteld.

Een plek waar naar de mening van Gemeentebelangen Overbetuwe ruimte is om sport en spel bij elkaar te brengen. Het multifunctionele veld waarbij diverse sporten kunnen worden beoefend maar veel belangrijker een plek om samen te komen. Een vader wil in de avond ook een balletje kunnen trappen met zijn zoon. Of juist vrienden onderling die samen willen basketballen. Uiteraard alles met het doel in beweging te zijn en samen leuke dingen te doen.

51. Motie GBO en CU over maatschappelijke voorzieningen Driel