De Magie van Verbinding

We hebben inmiddels ruim twee jaar achter de rug waarbij veel kunstinitiatieven niet door konden gaan door corona. In deze periode hebben kunstenaars echter niet stilgezeten en zo is ook het initiatief De Magie van Verbinding ontstaan, van Stichting Raamwerk Zetten en haar Kunstenaarscollectief Het Venster. Het doel van dit initiatief: nieuw leven blazen in het kunstklimaat van Overbetuwe. En daarbij is het woord ‘verbinding’ de basis.

Vorig jaar vertelden Jo Verhoef en Maddy Coopmans me over het kunstproject ’De Magie van Verbinding’. Doel van dit kunstproject is het stimuleren van het plezier in kunst en de verbindingen tussen kunstenaars. Ik was gelijk enthousiast, omdat het zo goed past binnen onze visie op cultuur. Verbindingen leggen en samenwerkingen stimuleren tussen verschillende groepen in onze samenleving.

Een paar weken later hoorden we dat de sloop van de gymzaal in Herveld uitgesteld werd. En dat daar een tijdelijke bestemming voor gezocht werd. Hoe mooi is het dan om het een met het ander te kunnen verbinden!  Deze kans hebben Jo en Maddy met beide handen aangegrepen.

De gymzaal is een perfecte plek als podium voor Street Art. Een prachtige aanvulling voor dit Kunstproject waarbij de verbinding tussen jong en oud nog meer gestalte krijgt. De achterliggende gedachte is expliciet ook ‘jonge’ kunstenaars uit de regio actief betrekken. Hiermee leggen we belangrijke verbindingen tussen getalenteerde ‘jonge’ en ‘al wat oudere’, meer ervaren kunstenaars uit de regio. En dit past geweldig bij de visie op cultuur van de Gemeente Overbetuwe die onze gemeenteraad in september 2021 heeft vastgesteld.

Kunst nodigt uit om met andere ogen kijken te kijken naar de wereld, het maakt nieuwsgierig en houd je wakker en is daarmee authentiek en betekenisvol. Kunst biedt verdieping: je leert aandachtig waar te nemen, vragen te stellen en antwoorden te vinden. Je verbreedt je eigen horizon en raakt geïnspireerd. Het biedt aanleiding voor een goed gesprek en het maken van verbinding met anderen.

Er is een grote behoefte aan vrijwilligers bij de diverse organisaties in het culturele veld van Overbetuwe. Hopelijk inspireert deze mooie expositie velen om zich actief in te zetten voor kunst en cultuur in onze gemeente. Trots ben ik als wethouder dat dit in Overbetuwe plaatsvindt. Zo kunnen we de magie van verbinding zelf ervaren. Tot en met 29 mei 2022 zijn de exposities geopend op vrijdag- zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur en te zien in Galerie de Sleedoorn in Zetten en in het pand met oude gymzaal aan het Dorpsplein 36 in Herveld.

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen