Geniet van de momenten!

Deze dagen staan voor mij in het teken van diverse feestmomenten. Op het moment dat ik deze column schrijf, ben ik twee jaar wethouder in de prachtige gemeente Overbetuwe. Deze twee jaar zijn voorbij gevlogen.  – Wel bizar: vorig jaar heb ik nog gebak gegeten met alle collega’s, nu vier ik het op afstand, thuiswerkend en voor een volgende afspraak via videoconferentie.

Maandag is het Koningsdag. Traditiegetrouw ontvangen de dag ervoor vele mensen een Koninklijke onderscheiding uit handen van hun burgemeester, voor het werk dat zij vaak belangeloos hebben gedaan voor de samenleving, bij bijvoorbeeld een sportvereniging, een dorpsraad en de plaatselijke kerk. Dit jaar is dat telefonisch gegaan en heeft onze burgemeester iedereen persoonlijk gefeliciteerd –  en uiteraard waren er wel bloemen die werden bezorgd met een persoonlijke brief. Het feest gaan we zeker met zijn allen inhalen. Het is namelijk een erg mooi en speciaal moment als alle gedecoreerden worden toegesproken in de Grote Kerk. Iets om straks naar uit te kijken.

Op Koningsdag ben ik zelf ook jarig. Ik vier mijn verjaardag dit jaar ook in de veilige thuisomgeving samen met Peter. De taart is uiteraard in huis gehaald en de slingers worden opgehangen. Normaal zou je de diverse braderieën langsgaan en samen in de zon een terrasje pakken. Een mooi alternatief is een heerlijke Oranjetompoes in de zon met een kop koffie in de tuin of op het balkon. Dat is ook genieten!

Dit jaar stonden voor mij een aantal thema’s op de agenda. Zoals duurzaamheid: we hebben acties op het gebied van zwerfafval en afvalscheiding geïntroduceerd, zonnepanelen op huurwoningen en gemeentelijke daken gelegd, bloemrijke akkerranden geopend en de start van een participatietraject voor het windmolenpark Midden-Betuwe. Op basis van leefbaarheid in de kernen zijn de dorpsprofielen geïntroduceerd en worden de komende twee jaar verder uitgewerkt. Werkzoekenden worden verder ondersteund met een Overbetuwe Werkt-app waarin ze direct contact hebben met hun klantmanager en waarin ze zich kunnen aanmelden voor sollicitatietrainingen. Hiermee helpen we als gemeente bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Samen zoeken we zo naar werk dat past bij de interesses en mogelijkheden van de kandidaat. Zeker in deze veranderde tijden een belangrijk hulpmiddel.

De verdere uitrol van Overbetuwe Doet gaf mooi weer hoe we samen mooie dingen kunnen doen. De komende weken bereiden we een nieuwe ronde voor die uitgaat van de mogelijkheden binnen de huidige corona-richtlijnen. Want die mogelijkheden zijn er zeker – en juist nu is het belangrijk om samen mooie dingen te blijven doen. In deze tijden van crisis ontstaan creatieve ideeën om anders samen te zijn en een beetje op elkaar te letten. Heb jij een goed idee? Meldt deze dan aan op www.overbetuwedoet.nl

In deze twee jaar heb ik veel geweldige mensen ontmoet, en veel mooie initiatieven en momenten mogen meemaken. Ik hoop dan ook dat ik dit de komende twee jaar, nu wellicht op 1,5 meter afstand, nog veel meer mag doen. Dus let een beetje op elkaar maar weet ook gewoon de kleine momenten te vieren. Met een kop koffie en een Oranjetompoes in de zon!

Met vriendelijke groet,

Dimitri Horsthuis – Tangelder
Wethouder