Bericht van de fractievoorzitter

De vakantie is intussen alweer enkele weken voorbij, de Coronamaatregelen lopen gelukkig goeddeels op z’n einde en de raadsactiviteiten zijn weer in volle gang. Dit is kort gezegd het moment waarop we nu leven.

Ondertussen treffen we ook onze voorbereidingen voor de verkiezingen in maart 2022. Denk daarbij aan de samenstelling van de kieslijst, het verkiezingsprogramma en welke leuke activiteiten we kunnen opzetten.

We hebben als raads-, burger- en steunleden afgelopen jaren geprobeerd om vooral veel te luisteren naar onze inwoners en waar mogelijk hen de helpende hand te bieden. Dit hebben we gedaan door inwoners middels de sociale media en de nieuwsbrieven op de hoogte te houden en aan te sluiten bij actuele thema’s en diverse dorps- en wijkoverleggen. Hopelijk zijn we daarin geslaagd.

Het is nog te vroeg om nu de balans op te maken van bijna vier jaar coalitiedeelname en de inzet van een wethouder, maar dit neemt niet weg dat wij van mening zijn, dat het echt ertoe doet om samen met onze coalitiepartners aan het stuur te kunnen zitten.

Daarmee hebben we echt wat bereikt! Denk bijvoorbeeld maar eens aan de duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonneparken die worden aangelegd, meedoen in Overbetuwe, uitvoering van participatiewet door werk lokaal te organiseren, de Multifunctionele Centra in de verschillende dorpen die zijn gebouwd en noem het allemaal maar op. Denk ook eens aan het beroep wat de raad heeft ingesteld tegen het inpassingsplan van de Railterminal, een terminal die voor onze inwoners een grote impact heeft, de woningbouw in Zetten en Driel en het Hart van Heteren, waar na jaren van overleg eindelijk de eerste paal in de grond is gegaan. Samengevat mogen we nu al stellen dat het uitvoeringsprogramma van dit college voor een groot deel echt is uitgevoerd.

Maar we staan nog voor grote uitdagingen de laatste maanden, zoals het besluiten over een multifunctionele sporthal en zwembad, inclusief het voorlopig openhouden van het zwembad in Zetten, het bestemmingsplan “de Pas” zodat eindelijk meer grootschalig kan worden gebouwd en tot slot een besluit over een sluitende meerjarenbegroting, zoals de provincie van ons heeft gevraagd.

Kortom nog enkele drukke maanden wachten ons voordat onze inwoners in het stemhokje kunnen laten zien of ze tevreden met ons zijn en ons weer voor vier jaar hun steunen willen geven.

Wij gaan ervoor!

Contactpersoon:

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie