Uitslag verkiezingen

Woensdag 21 maart jl. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 geweest. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft een stijging van 2391 naar 2894 stemmen (stijging van 20%) laten zien. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een extra raadszetel maar zijn we met 14,3% van de stemmen wel de tweede partij van Overbetuwe geworden. Al met al een geweldig resultaat. De […]

Vraag van Vandaag 3

De laatste drie dagen voor de verkiezingen hebben we de Vraag van Vandaag. Tijdens onze verkiezingscampagne kregen wij vaak dezelfde vragen. Vandaag zullen wij op vraag 3 antwoord geven net als in onze campagne. Vraag 3: Waarom Gemeentebelangen Overbetuwe? Eerder behandelden we de vraag waarom het zo belangrijk is te stemmen. Daarop kwam de respons dat […]

Dag van de Lente

De lente begint op het noordelijk halfrond op 20 maart en eindigt op 21 juni. Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Maar waar staat de lente nog meer voor? De afsluiting van de winterse periode en het begin van de natuur die weer in bloei wordt gezet. […]

Vraag van Vandaag 2

De laatste drie dagen voor de verkiezingen hebben we de Vraag van Vandaag. Tijdens onze verkiezingscampagne kregen wij vaak dezelfde vragen. Vandaag zullen wij op vraag 2 antwoord geven net als in onze campagne. Vraag 2: Wat is het verschil tussen de Gemeente, gemeenteraad en gemeentebelangen Overbetuwe? Als je de krant leest of op sociale media […]

Vraag van Vandaag 1

De laatste drie dagen voor de verkiezingen hebben we de Vraag van Vandaag. Tijdens onze verkiezingscampagne kregen wij vaak dezelfde vragen. Vandaag en de komende twee dagen zullen wij net als in de campagne op deze vragen een antwoord geven. Vraag 1: Waarom zou ik van mijn stemrecht gebruik moeten maken en maakt mijn stem wat […]

Nationale Pannenkoeken dag

Op vrijdag 16 maart is het voor de 12de keer Nationale Pannenkoekendag. Een dag waarop kinderen van de basisschool pannenkoeken bakken voor de ouderen. Hoe mooi kan het zijn om één keer per jaar opa’s en oma’s in het zonnetje te zetten. In de provincie Gelderland doen dit jaar 171 scholen mee. Er worden ongeveer […]

Week van Zorg en Welzijn

Week van Zorg en Welzijn 12 tot en met 17 maart Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken met zorg en welzijn. Dan wil je de best mogelijke zorg en dienstverlening. 1,2 miljoen zorgprofessionals en 450.000 vrijwilligers zetten zich daar dagelijks met passie en professionaliteit voor in. Zorg en Welzijn is de grootste werkgever […]

De Week van het Geld

In de week van 12 tot en met 16 maart wordt er weer een week van het geld georganiseerd. Op veel scholen zal hier dan extra aandacht aan geschonken worden omdat het voor iedereen, maar zeker de jongeren, goed is om te weten én te leren hoe je met geld om moet gaan. Is het […]

Internationale Vrouwendag

Sinds de eerste Internationale Vrouwendag in Nederland (1911) is gehouden is er veel veranderd voor vrouwen. Vrouwen kunnen nu stemmen en zijn ook actief in de politiek. Ik, als vrouw, ben blij dat ik mag stemmen, zeker als ik mij bedenk dat dit eerst niet kon. Toen mochten enkel de mannen stemmen. Stemmen is een […]

De Nationale Complimenten Dag

Elk jaar, op 1 maart, wordt de nationale complimenten dag gevierd. Dit is geen commerciële dag maar een dag die echt vanuit onszelf naar buiten moet komen. Iets wat je uitspreekt of schrijft vanuit je hart. Wij kunnen geen van allen zonder waardering. Dit kan zitten in kleine of grote dingen, dat maakt niet uit […]