“Zomerstop”

De naam van dit artikel zegt het al. De jaarlijkse vergadercyclus wordt onderbroken voor het zomerreces. Een vergader loze periode van ongeveer 6 weken, dit jaar is deze begonnen op donderdag 5 juli. Na een turbulente eerste zeven maanden van dit jaar, waarin bij onze partij heel veel is gebeurd, is het nu een tijd […]

Zomerreces

Na een zeer drukke periode zo vlak voor het zomerreces, met veel onderwerpen die voor ons, maar zeker ook voor de inwoners van Overbetuwe, belangrijk zijn, wil Gemeente Belangen Overbetuwe deze natuurlijk wel delen. Het gaat hierbij om de beschouwing van de kadernota, het rapport Berenschot, de moties, amendementen en schriftelijke vragen. Veel leeswerk, maar […]

Bestuurswisseling bij GBO

Op 23 mei heeft er binnen het bestuur van Gemeente Belangen Overbetuwe een wisseling plaatsgevonden. Na 6 jaar heeft Paul de Vries de hamer van het voorzitterschap overgedragen aan Gera Koopmans. Paul is recent benoemd tot raadslid, waardoor de vacature van voorzitter vacant werd. Gemeente Belangen Overbetuwe is blij dat Gera bereid is om de […]

Herdenken en Vieren

We staan aan de vooravond van 4 en 5 mei. Dagen, die wij nooit mogen vergeten. Het gedachtengoed van herdenken en vieren moeten we voor altijd aan onze kinderen en kleinkinderen blijven overdragen. Immers het lijkt gewoon, maar vrijheid is en blijft een groot goed. Op 4 mei herdenken we allen, die voor onze vrijheid […]

GBO doet weer mee in de coalitie

GBO doet weer mee in de coalitie. Dimitri Horsthuis-Tangelder is onze wethouder. Na een lange aanloop voor de verkiezingen, de verkiezingen op 21 maart en daarna de onderhandelingsperiode, zijn op dinsdag 24 april de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Wij zijn als fractie blij, dat wij aan dat nieuwe college in de persoon van Dimitri […]

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Op 24 april j.l. was het dan zover, Dimitri Horsthuis – Tangelder werd geïnstalleerd als wethouder van Gemeente Overbetuwe. Daarna was de beurt aan Paul de Vries . Hij werd geïnstalleerd als raadslid. Tevens werden Rob Engels (VVD), Wijnte Hol en Jan van Baal (CDA) benoemd tot wethouder. We wensen de heren veel succes en […]

Coalitieprogramma 2018-2022

Op 20 april 2018 rond 17.00 uur is het coalitieprogramma 2018-2022 van de gemeente Overbetuwe ondertekend door CDA, GBO en VVD. Het coalitieprogramma draagt de titel “Overbetuwe in bloei “ met als onderschrift “Een dijk van een gemeente”. De feestelijke ondertekening in een zonovergoten Slijk-Ewijk was een symbolische illustratie van deze titel(s). In de raadsvergadering […]

Uitslag verkiezingen

Woensdag 21 maart jl. zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 geweest. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft een stijging van 2391 naar 2894 stemmen (stijging van 20%) laten zien. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een extra raadszetel maar zijn we met 14,3% van de stemmen wel de tweede partij van Overbetuwe geworden. Al met al een geweldig resultaat. De […]

Vraag van Vandaag 3

De laatste drie dagen voor de verkiezingen hebben we de Vraag van Vandaag. Tijdens onze verkiezingscampagne kregen wij vaak dezelfde vragen. Vandaag zullen wij op vraag 3 antwoord geven net als in onze campagne. Vraag 3: Waarom Gemeentebelangen Overbetuwe? Eerder behandelden we de vraag waarom het zo belangrijk is te stemmen. Daarop kwam de respons dat […]

Dag van de Lente

De lente begint op het noordelijk halfrond op 20 maart en eindigt op 21 juni. Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Maar waar staat de lente nog meer voor? De afsluiting van de winterse periode en het begin van de natuur die weer in bloei wordt gezet. […]