Duurzaamheid en toekomstgerichtheid

We moeten investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Overbetuwe en verbinden daarbij economie met arbeidsparticipatie en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische ontwikkeling, onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt. We doen daarbij wat nodig is voor de kwetsbare inwoners van Overbetuwe en willen voor kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen.

• Duurzaamheid in Overbetuwe
• Educatie
• Fietsnetwerk

Duurzaamheid in Overbetuwe
Duurzaamheid betekent investeren in de toekomst. Informeren over duurzaamheid is erg belangrijk om mogelijkheden hierin kenbaar te maken. Op steeds meer plekken binnen de gemeente zijn bijvoorbeeld zonnepanelen te zien maar hier liggen nog kansen. GBO vindt de input van onze inwoners erg belangrijk en daarbij spelen burgerparticipatie en lokale democratie een grote rol. Door budget vrij te maken worden initiatieven makkelijker uitvoerbaar en zijn de mogelijkheden legio.